Scroll to Top

Stan finansów na „Start” – Prywatny Fundusz Emerytalny

Dziś (jeszcze tytułem wstępu do bloga) napiszę Wam jak wygląda aktualnie mój Prywatny Fundusz Emerytalny i w którym kierunku będzie on zmierzał.

Na dzień dzisiejszy 100% pieniędzy, które inwestuje z myślą o przyszłej emeryturze inwestowane jest w fundusze inwestycyjne.

Na dzień pisania tego wpisu wygląda to następująco:
fundusze

ING Globalny Długu Korporacyjnego (L) – 12,537736 jednostek – 2 023,97 PLN
Skarbiec subfundusz JPMorgan – Highbridge US STEEP Fund Polska – 68,227093 jednostek – 7 538,41 PLN
UniKorona Pieniężny – 97.295913 jednostek – 19 180,92 PLN

Wartość portfela: 28 743,30 PLN
(dane na dzień 23.07.2014r)

I tak rozkładając mój obecny portfel na czynniki pierwsze:

ING Globalny Długu Korporacyjnego (L)
Jest to fundusz obligacji globalny
Min. 70% aktywów inwestowane jest w tytuły uczestnictwa ING (L) Global High Yield, lokujący min. 2/3 swoich aktywów w wysokodochodowe obligacje, emitowane przez spółki na całym świecie, na których ciąży ryzyko zdolności do pełnej realizacji zobowiązań. Do 20% może być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie w papiery krótkoterminowe, emitowane, poręczane lub gwarantowane przez SP lub NBP. Do 20% środków może być lokowane w depozyty.
Więcej informacji i historyczne notowania tego funduszu znajdziecie na stronie ING TFI

Skarbiec subfundusz JPMorgan – Highbridge US STEEP Fund Polska
Od 65% do 100% wartości aktywów funduszu jest inwestowane w tytuły uczestnictwa JPMorgan – Highbridge US STEEP Fund. Do 35% wartości aktywów może być inwestowane w depozyty oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz źródłowy inwestuje głównie w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczną część swojej działalności w USA.
Więcej znajdziecie na stronie Skarbiec TFI

UniKorona Pieniężny
Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów.
Więcej znajdziecie na stronie Union Investment TFI

Fundusze kupuję za pośrednictwem Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mBanku, który bardzo polecam wszystkim.
Platforma ta działa na zasadzie pośrednika między TFI a klientem końcowym (czyli mną) i ma kilka zalet, które do mnie przemawiają:

 • za darmo, bez prowizji (tak, nie płacimy ani złotówki za używanie czy prowizji za nabycie, zbycie, konwersje funduszu)
 • bez zobowiązań (nie deklarujesz żadnych wpłat, generalnie nic nie deklarujesz – zakładasz konto z którego możesz korzystać lub nie)
 • duży wybór funduszy (nie jesteś przywiązany do funduszy jednego towarzystwa – masz wybór między ponad 200 funduszami z 16 towarzystw)

Oczywiście portfel zmieniał się w czasie (choć UniKorona Pieniężny jest tam stałym gościem prawie od samego początku).

Wyniki historyczne od początku portfela:
fundusze-all-time

Czyli:
…od samego początku do dziś zarobiłem w sumie 1 743,34 PLN
…stopa zwrotu od samego początku to 17,77%
…wykonałem łącznie 98 operacji (wpłat, wypłat, konwersji)

Wyniki nie oszałamiają (szczególnie od listopada 2013 do dziś) i to właśnie chcę zmienić.

Postawiłem kiedyś na fundusze z głównie z jednego powodu, którym jest moje zaangażowanie w inwestycje.
Notowania funduszy zmieniają się tylko raz dziennie, a dzięki dywersyfikacji instrumentów w które inwestują mogę zazwyczaj spać spokojnie nie martwiąc się to to, jak w ciągu dnia zmienia się kurs.
Nie chciałem do tej pory śledzić raportów spółek i wydarzeń, które mają codziennie wpływ na notowania na GPW – jestem wygodny, więc fundusze wydawały mi się zawsze odpowiednim rozwiązaniem.

Na sam początek zapoznaje się z prospektem emisyjnym i wszystkimi informacjami na stronie danego funduszu – dowiaduje się w co dany fundusz inwestuje i jakie są jego historyczne wyniki. Dzięki temu np. mogę zainwestować w fundusz największych spółek na giełdzie, zamiast inwestować w 10 spółek osobno.

Oczywiście ma to swoją cenę, jaką jest opłata za zarządzanie, ale jest ona wliczona w kurs i aktualne notowania danego funduszu, przez co decyzję o inwestycji podejmuje widząc wyniki pomniejszone o tę opłatę.

W najbliższym czasie zamierzam rozbudować mój portfel o akcje i inne instrumenty notowane na giełdzie. Będziecie mieli okazję przechodzić tę drogę razem ze mną także mam nadzieję, że tak jak ja nauczycie się przy okazji czegoś nowego 🙂

Zapraszam do śledzenia bloga, śledzenia każdej operacji w portfelu i zadawania pytań w komentarzach!

Ciekawy wpis? Podziel się

3 komentarzy do “Stan finansów na „Start” – Prywatny Fundusz Emerytalny”

  1. Dzięki Remigiusz – bardzo dobra analiza na blogu.
   Do mojej strategii puki co fundusz pasuje jako niewielki procent całości.
   Dodałem Twój blog do RSSów 🙂

Dodaj komentarz